Uw Privacy

PRIVACYVERKLARING

Persoonsgegevens die worden gebruikt

OpruimcoachGeske® kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van OpruimcoachGeske®, omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier en/of aanmeldformulier voor de blog op de website aan OpruimcoachGeske® verstrekt, kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor-en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres
 • Uw Locatiegegevens
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, die wij verwerken

 • burgerservicenummer (BSN)

Waarom OpruimcoachGeske® gegevens nodig heeft

OpruimcoachGeske® verwerkt uw persoonsgevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief/blog en of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • OpruimcoachGeske® analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • OpruimcoachGeske® verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

OpruimcoachGeske neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van OpruimcoachGeske®) tussen zit.

Hoe lang OpruimcoachGeske® gegevens bewaart

OpruimcoachGeske® bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.  OpruimcoachGeske® hanteert een bewaartermijn van vijf jaar.

Delen met anderen

OpruimcoachGeske® verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. OpruimcoachGeske® blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van OpruimcoachGeske® worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en kijkgedrag op de website. OpruimcoachGeske® gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics

OpruimcoachGeske® maakt gebruik van Goolge Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van OpruimcoachGeske® bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De Aldusverkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privaybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan OpruimcoachGeske® te kunnen versrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteite van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. OpruimcoachGeske® heeft hier geen invloed op.

OpruimcoachGeske® heeft Google geen toestemming gegeven om via OpruimcoachGeske© verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering te sturen naar geske@opruimcoachgeske.nl . OpruimcoachGeske® zal zo snel mogelijk, naar maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heet u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door OpruimcoachGeske® en heet u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij OpruimcoachGeske® een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, de door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar geske@opruimcoachgeske.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. OpruimcoachGeske® wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link;
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligen

Opruimcoachgeske® neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van OpruimcoachGeske® maakt  gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kunt u zien aan de adresbalk “https” en het hangslotje in de adresbalk. OpruimcoachGeske® maakt gebruik van beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door OpruimcoachGeske® verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met OpruimcoachGeske® op via geske@opruimcoachgeske.nl.

www.opruimcoachgeske.nl is een website van OpruimcoachGeske® is als volgt te bereiken;

Cort van der Lindenstraat 87
3332 CG Zwijndrecht
KvK-nummer: 66249694

06 30 86 11 19
geske@opruimcaochgeske.nl

Ruimte in je huis
Overzichtelijke administratie
Rust in je hoofd
Jouw huis in jouw stijl!
Een overzichtelijke kledingkast

Pin It on Pinterest

Share This